torsdag den 6. oktober 2016

Købermægler eller boligadvokat som køberrådgiver

Køberrådgiver


Køberrådgivning kan ifølge lovgivningen udføres af alle personer. Der er dog krav om, at aftaler om køberrådgivning skal indgås skriftligt, ligesom det er et krav, at man i disse aftaler oplyser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund køberrådgiveren har, og hvilken form for forsikringsdækning vedkommende har.
Ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, har derfor naturligvis også som alle andre ret til at udføre køberrådgivning. Ejendomsmæglernes uddannelse og deres praktiske erfaring med salg af fast ejendom giver ejendomsmæglerne et grundigt og fyldestgørende indblik i regler, faldgrupper, forhandlingsteknikker o.lign. i forbindelse med rådgivning vedrørende køb af fast ejendom. Samtidig dækker den kollektive forsikring, som Dansk Ejendomsmæglerforening har tegnet hos Tryg Forsikring også, når medlemmerne udøver køberrådgivning.
Dansk Ejendomsmæglerforening har desuden udarbejdet et såkaldt Tryghedsmærke for Køberrådgivning. Dette tryghedsmærke kan opnås af ejendomsmæglere, der er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, som har deltaget på et DE godkendt køberrådgivningskursus, og som efterfølgende har bestået en e-læringstest vedrørende køberrådgivning. Herudover er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening underlagt et sæt interne retningslinjer, som har til formål at sikre, at medlemmerne overholder alle regler vedr. køberrådgivning, udøver køberrådgivningsopgaven på en etisk forsvarlig måde, og kommer ”hele vejen rundt” om køberrådgivningsopgaven.

tryghedsmaerke blaa preview
Købermægler


Som forbruger er man derfor særdeles godt stillet ved at vælge en køberrådgiver med DE's tryghedsmærke, fordi der er sikkerhed for en høj faglig standard og forsikringsdækning i ethvert tilfælde, hvor en køberrådgiver skulle begå ansvarspådragende fejl.